FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य इकाई उद्घाटन ।

मालिकार्जुन गाउँपालिकाको वडा नं ७ विनाकोईरालीमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई केन्द्रको उद्घाटन भइ सेवा सुचरु भएको छ ।

आर्थिक वर्ष: