FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

१. निवेदन    २. वडा कार्यालयको सिफारिस  ३. विधान  ४. कृषक समुहको विवरण ५. कृषक समुहको वार्षिक कार्ययोजना विवरण  ६. निर्णयहरुको प्रतिलिपि  ७. सदस्यहरुको नागरिकता को प्रतिलिपि