FAQs Complain Problems

सडक अनुगमन

मिति २०७४।१२।१४ गते का दिन मालिकार्जुन गाउँपालिकाका अध्यक्ष , उपाध्यक्ष लगायतको टोलि बाट भर्तोला जोलजिवी उकु सडक अन्तरगत गरडा बाँकु भीरमा स्काइभेटर बाट भइरहेको सडक कटान कामको अनुगमन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: