FAQs Complain Problems

SEE परिक्षा अनुगमन

मिति २०७४।१२।१४ गते का दिन मालिकार्जुन गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,वि.नि लगायतको टोलि द्वारा सरस्वती मा.वि, उकु मा संचालन भइरहेको SEE परिक्षा को अनुगमन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: