FAQs Complain Problems

संझौता सम्वन्धमा

मालिकार्जुन गाउँपालिका र सामुदायिक ग्रामीण विकास समाज CRDS -Nepal बिच डुङरीमा बहुउद्येश्यिय खानेपानी तथा सिंचाई योजना संचालन संझौता भएको छ । उक्त योजनाको संझौता अवधि २०७४ फाल्गुन २३ गते देकि २०७४ बैशाख मसान्त सम्म  रहने छ ।

आर्थिक वर्ष: