FAQs Complain Problems

JCB खरिद सम्बन्धमा

मालिकार्जुन गाउँपालिकाले आफ्नै लगानिमा SKY VETER खरिद गरेको छ । सो कार्यले मालिकार्जुन गाउँपालिका अनतर्गत निर्माण हुन गइरहेका  बिभिन्न सडकहरुको निर्माण कार्यले गति पाउने छ ।

आर्थिक वर्ष: