FAQs Complain Problems

सार्वजनिक सुनुवाई हुने सम्बन्धमा ।

उपरोक्त विषयमा मालिकार्जुन गाउँपालिकाको आ.व. २०७५|०७६को विनियोजित बजेट र कार्यक्रममा आधारित रहि मिति २०७६|०१|१८ गतेका सार्वजनिक सुनुवाई हुने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष: