FAQs Complain Problems

ई-हाजिरि जडान गरिएको बारे ।

मालिकार्जुन गाउँपालिका अन्तर्गतको शंकरपुर मा.वि. शंकरपुर पस्तीमा e-attendance जडान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: