FAQs Complain Problems

चौथो गाउँसभा सम्पन्‍न ।

आ.व. २०७६|७७ का लागी कुल वजेटको आकार ४२ करोड ४४ लाख ८६ हजार हुने अनुमान गर्दै मालिकार्जुन गाउँपालिकाको चौथो गाउँसभा सम्पन्‍न भएको छ ।

आर्थिक वर्ष: