FAQs Complain Problems

सम्पर्क मिति तोकिएको बारे ।

मिति २०७६|०१|१७ गतेको विज्ञापन अनुसार अ.हे.व , अ.न.मि. र ल्याव असीसटेन्ट पदहरुको करारमा भर्ना गर्नु पर्ने भएकाले , फारम दर्ता भएका उमेदवारहरुले तपसिलको मिति र समयमा सम्पर्क गर्नु होला । 

आर्थिक वर्ष: